Støttegrupper

Støttegrupper

Støttegruppene består av 8-10 deltagere. Man møtes 1 gang i uka. Møtene ledes av gruppeleder. Tema for samtalen velges av gruppa. Varighet 75 min.