Slankeoperasjon

Til deg som planlegger eller allerede har gjennomført slankeoperasjon:

På rett indikasjon kan et godt planlagt og teknisk vellykket kirurgisk inngrep med god oppfølging gi en forutsigbar og langvarig vektreduksjon, bedre livskvalitet og bedring av vektrelaterte følgesykdommer. Dersom en slankeoperasjon ikke følges av livsstilsendring, vil man allerede etter 2 år oppleve vektøkning.
En slankeoperasjon er et ypperlig utgangspunkt for en slik endring. AktivFrisk kan hjelpe deg med å komme igang med livsstilsendring. Vi kan også tilby deg langvarig oppfølging for hjelpe deg med å håndtere tilbakefall.

Psykiske lidelser blant pasienter som søker slankeoperasjon

Flere studier både norske og utenlanske rapporterer om en opphopning av psykiske lidelser blant de som søker slankeoperasjon. De vanligste lidelsene er angst, depresjon og spiseforstyrrelse.Tilstedeværelse av disse lidelsene gjør enhver livsstilsednrig nærmest umulig.På AktivFrisk får du en grundig utredning og ved behov behandling og oppfølging slik at din livsstilsendrig forblir vellykket.

For deg som har gjennomført slankeoperasjon i utlandet

AktivFrisk kan sammen med våre samarbeidspartnere tilby deg en oppfølging som ivaretar både din somatiske og psykiske helse.