Varig og vellykket livsstilsendring

Varig og vellykket livsstilsendring er utviklet av spesialist i psykiatri og overlege Masood Zangani ved Ahus, avdeling for spesialpsykiatri. Denne modellen er nå tilgjengelig for både personer som ønsker en vellykket livsstilsendring samt for helsepersonell og andre profesjonelle som jobber med å etablere livsstilsendring hos andre. Denne modellen er basert på en systematisk gjennomgang av litteratur om dette emne samt mange års klinisk erfaring. Modellen er unik sammensatt slik at den ivaretar alle aspekter av en livsstilsendring. Det er viktig å understreke at denne metoden tilbys bare på AktivFrisk klinikken.

Modellen er sammensatt av følgende elementer:

• Hvordan påvirker tanker, følelser og atferd vekta
• Opprettholdelse av ønsket kroppsvekt
• Varig og vellykket livsstilsendring
• Overvekt og psykiske lidelser
• Terapeustisk relasjon
• Mestringsstrategier
• Endringsprosess
• Mat og hjernen
• Fysisk aktivitet
• Kroppsbilde
• Stress