Kurs Livsstilsendring

Aktiv Frisk er Norgens ledende klinikk innen behandling av overvekt med fokus på livsstilsendring. Vi tilbyr et omfattende og grundig kurspakke innen livsstilsendring.

    Kurset har følgende hovedemner:

• Hvordan påvirker tanker, følelser og atferd vekta
• Opprettholdelse av ønsket kroppsvekt
• Varig og vellykket livsstilsendring
• Overvekt og psykiske lidelser
• Mestringsstrategier
• Endringsprosess
• Mat og hjernen
• Fysisk aktivitet
• Kroppsbilde
• Stress