En vellykket endring

Har du noen gang lurt på hvorfor det er så vanskelig å holde vekta stabil eller beholde vekta når du først har gått ned noen kilo? Overvekts problematikken er sammensatt og kompleks. Det finnes ingen enkle løsninger. Endring er en prosess som tar tid. En grundig tilnærming til problematikken er avgjørende for å lykkes med en varig og vellykket livsstilsendring. Slanking er ikke løsningen til overvekt. Slanking innebærer ikke en livsstilsendring. AktivFrisk henvender seg til deg som ønsker en varig og vellykket livsstilsendring for å oppnå bedre helse og livskvalitet. Med varig menes en løsning som skal være permanent, uten tidsavgrensing. Løsningen skal ikke være en kur som skal foregå over en bestemt tidsperiode. Det skal være vellykket dvs. man skal ha fått en grundig forståelse for problematikken slik at man kan takle tilbakefallene uten å gli inn i gamle vaner.

På AktivFrisk hjelper vi deg med en vellykket livsstilsendring noe som innebærer gode kosthold- og treningsvaner, bedre helse og et høyere livskvalitet. Gjennom vårt program får du en unik innsikt i sentrale elementer som må være på plass for å kunne oppnå en vellykket livsstilsending.