Overvektsklinikken

Har du noen gang lurt på hvorfor det er så vanskelig å holde vekta stabil eller beholde vekta når du først har gått ned noen kilo? Overvekts problematikken er sammensatt og kompleks. Det finnes ingen enkle løsninger. Endring er en prosess som tar tid. En grundig tilnærming til problematikken er avgjørende for å lykkes med en varig og vellykket livsstilsendring. Slanking er ikke løsningen til overvekt. Slanking innebærer ikke en livsstilsendring. Den gir heller ikke en bedre helse. All seriøs forskning støtter opp under en løsning som innebærer en endring i kosthold, fysisk aktivitet samt tankegang. AktivFrisk henvender seg til deg som ønsker en varig og vellykket livsstilsendring for å oppnå et bedre helse. Til deg som rett og slett ønsker et bedre livskvalitet. AktivFrisk tilbyr akkurat dette nemlig en varig og vellykket livsstilsendring. Med varig mener jeg en løsning som skal være permanent, uten tids avgrensing. Løsningen skal ikke være en kur som skal foregå over en bestemt tidsperiode. Det skal være vellykket dvs. man skal ha fått en grundig forståelse for problematikken slik at man kan takle tilbakefallene uten å gli inn i gamle vaner.
Livsstilsendring betyr en endring som medfører høyre livskvalitet for deg. Hva skal til for at du skal ha et bedre livskvalitet?

Overvekts problematikken er to delt; på den ene siden kosthold og fysisk aktivitet som er midlene for å kunne leve sunt og opprettholde vekta på et rimelig nivå og på den andre siden er det en rekke psykologiske faktorer som må være på plass før vi i det hele tatt kan foreta oss noe som helst endring. Kosthold og fysisk aktivitet kan bare være nyttig hvis de bygger på et sinn som er forberedt og klar til å bruke disse midlene riktig.Vårt konsept og behandlings modell gir deg et solid grunnlag som medfører ikke bare vekttap, men et varig vekt i balanse og økt livskvalitet.

På AktivFrisk er målenheten for fremgang din evne til endring og ikke kiloene.

AktivFrisk tilbyr også kurs til helsepersonell som jobber med mennesker med overvekts problematikk. Gjennom våre kurs får du en unik innsikt i de psykologiske faktorene som danner grunnlaget for en vellykket livsstilsendring. Disse faktorerene

Uansett om du jobber med kirurgi, kostholdsendring eller trening. Hvis man ønsker og optimalisere forholdene slik at man kan lykkes med sin intervensjon bør disse faktorene tas på alvor og bearbeides.