For helsepersonell

For helsepersonell

Overvektsklinikk i Oslo

Overvektsklinikken
Vi tilbyr skreddersyd kurs til helsepersonell som jobber med pasienter hvor en varig og vellykket livstilsendring er ønskelig. Gjennom våre kurs og workshops får dere den kunnskapen som er nødvendig for å skape en vellykket endring hos deres pasienter. Vi kan bidra med kompetanseheving blant helsepersonell noe som kommer pasientene til gode, fører til bedre resultater og styrker din bedrift/klinikk.
For å etablere en varig og vellykket livsstilsendring må man gjennom en endringsprosess. Det gjelder enten om man ønsker å endre en allerede etablert adferdsmønster eller om man ønsker å etablere nye. Det gjelder også når man ønsker å stoppe et problematferd.
Kunnskap om viktige og prisippielle elementer i en endringsprosess er avgjørende om man skal lykkes med å skape endring hos pasienter. Andre sentrale elementer som må være på plass for å lykkes med en livstilsendring er følgende:
1. Kjenne igjen symptomer på de vanligste psykiske lidelsene( angst, depresjon og spiseforstyrrelse) som kan være et hinder for livsstilsendring.
2. Kartlegge og korrigere pasientens uhensiktsmessige mestringsstrategier.
3. Bevisstgjøre pasientene om sammenhengen mellom tanker, følelser og atferd.
4. Kunsten å holde vekta stabil.
5. Kroppsbilde og selvtillit.
6. Riktig kunnskap om hvordan kroppen fungerer fører til økt innsikt blant pasientene. Her er fokuset vårt på hjernen og de prosessene som styrer sult, metthet, matlyst osv.
7. Terapeutisk relasjon.

Depresjonsklinikken
Vi tar imot pasienter fra fastleger for utredning, behandling og oppfølging av depresjon eller uklare tilstander hvor man har mistanke om depressiv lidelse.
Vi tilbyr følgende tjenester:
1.Utredning, diagnostisering og forslag til videre behandling av depressive lidelser.
2.Optimalisering av den medikamentelle behandlingen som allerede pågår.
3.Behandling av depresjon hos pasienter med somatiske lidelser.
4.Behandling av depresjon hos eldre.
5.Behandling og oppfølging av depresjon hos gravide.

AktivFrisk tar imot pasienter fra både private og offentlige klinikker/bedrifter for utredning og kursing. Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan tilby dine pasienter/ansatte/kunder.

Vi tilbyr kurs over hele landet.