Kurs

  1. Kurs i mestring av depresjon: 2 timer pr. uke i 4 uker.
  2. Ny kursserie starter torsdag 7.november kl. 18.00-20.00.

  3. Effekt av fysisk aktivitet på hjernen og depresjon. 2 timer.