Hvorfor velge AktivFrisk for behandling av depresjon

Ekspertise og erfaring:

Hjernen er kroppens mest komplekse organ og problemer kan oppstå på mange forskjellige måter. På AktivFrisk tilbyr vi individuell tilpasset behandling. Vi følger deg opp gjennom alle svingningene i behandlingsforløpet. Våre spesialister har lang erfaring og nødvendig ekspertise i behandling av alle typer depresjon.

Nyeste diagnostiske og behandlingsmetodene:

Behandling av depresjon har utviklet seg mye de siste årene. Det er ikke slik at en behandlingsmetode passer ”best” for alle. Din behandling kan kreve en kombinasjon av flere terapiformer. Gjennom grundig utredning og vurdering tilpasses den terapiformen som passer akkurat DEG!
Hver 3. nordmann har gener som omsetter medisiner raskere eller saktere enn gjennomsnittet. Likevel får alle de samme oppstartdosene. På AktivFrisk tilpasses medisiner dine behov og hvordan kroppen din omsetter medisinen.

Behandling av kompliserte tilfeller:

Alvorlig tilbakevendende depresjon krever sammensatt behandling. Behandlingen i disse tilfellene krever ofte kombinasjon av flere legemidler eller kombinasjon av flere terapiformer. Våre spesialister sørger for at du får den riktig kombinasjon av medisiner og terapiformer. På AktivFrisk får du en profesjonell oppfølging gjennom hele sykdomsforløpet.

Behandling av depresjon hos spesielle grupper:

Vi har spisskompetanse innen utredning, behandling og oppfølging av eldre, gravide og personer med kroniske somatiske lidelser som lider av depresjon.

Fysisk aktivitet som et alternativ behandlingsmetode:

Fysisk aktivitet har dokumentert effekt for behandling av mild til moderat depresjon. I tillegg bidrar fysisk aktivitet til å minske risikoen for tilbakefall av depresjon.
Denne behandlingsformen kan være aktuelt for deg som tidligere har opplevd ubehagelige bivirkninger av legemidler eller at du ikke ønsker å bruker legemidler.
Fysisk aktivitet som behandlingsmetode kan også kombineres med andre terapiformer for å forsterke behandlingseffekten.

Prinsipper for behandling på AktivFrisk

Som pasient er det dine behov som skal legges til grunn for den behandlingen som gis. Du skal kjenne deg respektert og ivaretatt. Det er i tillegg svært viktig at du medvirker aktiv i din egen behandling. Dine erfaringer og ønsker skal være sentrale både i utredning, planlegging, gjennomføring og avslutning av behandlingen. Dette er viktig for å få et godt behandlingsresultat. Sannsynligheten for et godt behandlingsresultat øker hvis du som pasient oppfatter behandler som forståelsesfull og respektfull.

Behandling preget av et aktivt samarbeid mot klare mål fungerer best. Som pasient er du ikke en passiv mottaker, men tvert om en viktig bidragsyter i behandlingen. Derfor er ditt engasjement viktig for et positivt resultat. Støtte fra familie, venner og arbeidskolleger kan ha stor betydning.