Why Choose Active Fresh for the Treatment of Depression

Hvorfor velge AktivFrisk for behandling av depresjon

Ekspertise og erfaring:

Hjernen er kroppens mest komplekse organ og problemer kan oppstå i utallige forskjellige varianter. På AktivFrisk tilbyr vi individuell tilpasset behandling. Vi følger deg opp gjennom alle svingningene i behandlingsforløpet. Våre spesialister har lang erfaring og nødvendig ekspertise i behandling av alle typer depresjon.

Nyeste diagnostiske og behandlings-metodene:

Behandling av depresjon har utviklet seg mye de siste årene. Det er ikke slik at en behandlings metode passer ”best” for alle. Din behandling kan kreve en kombinasjon av flere terapiformer. Gjennom grundig utredning og vurdering tilpasser den terapiformen som passer akkurat DEG! Hver 3. nordmann har gener som omsetter medisin raskere eller saktere enn gjennomsnittet. Likevel får alle de samme oppstartdosene. På AktivFrisk tilpasses medisiner dine behov og hvordan kroppen din omsetter medisinen.

Behandling av kompliserte tilfeller:

Noen tilfeller av alvorlige tilbakevendende depresjoner krever sammensatt behandling. Behandlingen i disse tilfellene krever ofte kombinasjon av flere legemidler eller kombinasjon av flere terapiformer. På AktivFrisk får du en profesjonell oppfølging gjennom hele sykdomsforløpet.

Fysisk aktivitet som et alternativ behandlingsmetode:

Fysisk aktivitet har dokumentert effekt for behandling av mild til moderat depresjon. I tillegg bidrar fysisk aktivitet til å minsker risikoen for tilbakefall av depresjon.
Denne behandlings formen kan være aktuelt for deg som tidligere har opplevd ubehagelige bivirkninger av legemidler eller at du ikke ønsker å bruker legemidler.
Fysisk aktivitet som behandlingsmetode kan også kombineres med andre terapiformer for å forsterke behandlingseffekten.

Les mer om depresjon og effekt av fysisk aktivitet på depresjon