Behandling av Depresjon og Overvekt

Velkommen til AktivFrisk

AktivFrisk klinikken tilbyr grundig utredning, individuell tilpasset behandling og oppfølging av personer med depresjon.
Vi tilbyr også individuell utredning av personer med overvekt. Vi har utviklet egne kurs med hovedfokus på en vellykket livsstilsendring.

Fysisk aktivitet står sentral i vår behandlingsstrategi.

Vi strekker oss langt for å skreddersy et behandlingstilbud som passer dine behov og timeplan.